“Yaşam Başka Yerde”

Milan Kundera’nın edebi tarihinin en kişisel romanlarından biri olan “Yaşam Başka Yerde”. Roman kişisi aracılığıyla yazmayı sorgular Kundera. Sanatçının kendi yarattığı cehennemi ve kopuşu anlatır. Çünkü her yaratma edimi aynı zamanda bir kopuştur, vazgeçiştir. Her şeyi bir bir geride bırakıp, geride bırakılanları sonsuz bir uçuruma dönüşen ruhun dehlizlerinde gizlemektir. Yaratmak …

İşaretler İmgeler

Cezanne, Provence’te önce dağların görüntüsünü keşfetmişti. Sonra Provence’ın doğasından koniklere, kürelere ulaştı. Soyut resmin uzun tarihi boyunca sanatçılar, renklerin ve biçimlerin oluşlarıyla doğasıyla uğraştılar. Bugün, bu sanatçıları tek tek ele aldığımızda çıkış noktalarının benzerliği yanında birbirinden olabildiğince farklılaşmasına da tanık oluruz. Mehmet Çetiner yaratım edimini baştan beri görsel dünyaya referans …

Arka Oda

Virgina Woolf’un ünlü kitabı “Kendine Ait Bir Oda”sı içeriğiyle feminist teorinin temel taşlarından biri olmamasının yanısıra sadece adıyla bile kadın yaratısının / yaratıcılığının  metafordur aslında. Tüm engellemelere / engellenmelere karşın kadın yaratıcının kutsal sığınağıdır “Kendine Air Bir Oda”. Aynı zamanda yaşamı boyunca biriktirdiklerini ortaya döktüğü birikimlerini özenle sakladığı, kendini özgür …

Resim Yapıyor

  Hümanist, aykırı, edebiyatsever, sinemasever, kahve, balık, şarapsever,  uzun, RESSAM… Ali Atmaca, Çukurova’da Fırat’ın gürültülerle akan suyundan balık tutup gündüz vakti gökyüzündeki yıldızları izlerken nehirde çamaşır yıkayan kadınların renkli fistanlarla süslü kalçalarının gerçekte birer çiçek tepesi olmadıklarını fark etmenin şaşkınlığıyla doğruldu. Kadınların Kadirli’ye doğru giderek gözden yitmelerini bekleyip portakal ağaçlarına …